Talent Traders - Markt 12 - 6071 JD - Swalmen - 06-28102988 - info@talent-traders.nl

Strategisch Personeelsmanagement

Voor veel ondernemers en managers is het moeilijk om zich los te maken van de dagelijkse praktijk en zich te richten op de strategie en toekomst van de organisatie. De waan van de dag regeert. Zeker nu de economie weer aantrekt, is het belangrijk om tijd te maken voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Strategische Personeelsplanning, de term die wordt gebruikt voor de invulling van het HR beleid met betrekking tot de in- door en uitstroom van je personeel in de breedste en inhoudelijkste zin van het woord. Weten wie je aan het werk hebt op welke positie met welke contractvorm (vast, tijdelijk, flex…) weten wat ze willen en kunnen op de korte en de lange termijn. Hierbij hoort de richting van de organisatie: welke kant gaat de organisatie op, welke mensen met welke competenties, gaan de organisatie helpen succesvol te worden of te blijven. Welke competenties en eigenschappen heeft de organisatie dus nog nodig en welke niet (meer).


Strategisch inleenbeleid

Organisaties willen groeien, uitbesteden, anders concurreren, inspelen op sterkere marktfluctuaties, goed omgaan met productvariaties, kortere levertijden, etc. Om deze ambities te kunnen realiseren is het juiste personeel essentieel.

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. De instroom van nieuw personeel op de arbeidsmarkt is aan het afnemen en de uitstroom (vergrijzing) neemt juist toe. Werknemers worden individualistischer, ze denken anders over de balans tussen werk en privé en switchen sneller van baan waardoor de doorstroom zal toenemen.

Deze trends zorgen ervoor dat het voor organisaties nog belangrijker wordt om (verder) te flexibiliseren en vooruit te denken. Organisaties die in staat zijn om flexibel in en uit te ademen, kunnen stabieler groeien en beter concurreren in steeds dynamischer markten met meer (buitenlandse) concurrentie. Daarnaast is het verder flexibiliseren een goed antwoord op de veranderende arbeidsmarkt en de vergrijzing

De komende jaren zal het Strategisch inleenbeleid steeds meer aandacht krijgen. De economische crisis gaat voorbij. Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkten dient zich straks aan. Organisaties zullen slimmer met personeel om moeten gaan om ambities en doelstellingen te behalen / te evenaren. Zeker is dat een grotere flexibele schil daarbij benodigd is.

2ef6aef