Talent Traders - Markt 12 - 6071 JD - Swalmen - 06-28102988 - info@talent-traders.nl

Toekomst Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt meer fluïde

Bestaan de huidige organisatievormen van bedrijven over vijftien jaar nog wel? Is iedereen in 2035 zzp-er? Dit zijn vragen die veel stof voor discussie geven. In de afgelopen jaren zie je dat de levenscyclus van bedrijven steeds korter is geworden. Waar in de jaren vijftig een bedrijf nog zestig jaar in de Standard & Poor Top 500 lijst stond, is dat inmiddels nog maar achttien jaar. En de voorspelling is dat deze levensduur over de lange termijn nog verder afneemt. Daarnaast is het aantal zzp-ers en mensen met een tijdelijk contract in de afgelopen tien jaren, mede door de economische crisis, sterk toegenomen. Nu al werkt de helft van de jongeren op een tijdelijk contract. Het CPB verwacht dat er in 2020 meer dan een miljoen zzp-ers zullen zijn.

De samenstelling

Ook de samenstelling van de arbeidsmarkt verandert. Vooral demografische en technologische veranderingen beïnvloeden de werkgelegenheid in de dienstverlening en de industrie. Nederland heeft een grote dienstensector. De vraag naar verzorgers en voedingsdeskundigen neemt toe door vergrijzing en technologische veranderingen leiden bijvoorbeeld tot meer vraag naar engineers, consultants en computerdeskundigen. Maar ook de werkgelegenheid in de industrie verandert. De afgelopen jaren is een deel van de productie naar lagelonenlanden verschoven. Deze productie komt weliswaar terug: door de stijgende loonkosten in deze landen, door dat het fabricageproces steeds meer wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd en doordat de transportkosten bij lokale fabricage lager zijn. Maar dit leidt niet tot meer banen in deze sector. Het type functie verandert wel: meer hogeropgeleide engineers en technici die geautomatiseerde productieprocessen onderhouden en verbeteren.

“Hebben de medewerkers van de toekomst een technisch profiel nodig?
Dat is typisch een opmerking vanuit onze generatie.

Kinderen van straks vinden dat gewoon iets heel normaals, die weten niet beter.”

De veranderingen

Laten we kijken naar de veranderingen op de arbeidsmarkt, waar meer vraag komt naar (hoogopgeleide) technici en mensen in dienstverlenende beroepen, en waar meer mensen werkzaam zijn in min of meer lossere werkverbanden. Wat zijn dan de
kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om op die arbeidsmarkt goed te kunnen functioneren? De deelnemers bij rondetafelbijeenkomsten hebben daar een helder beeld bij: er moet meer oog komen voor duurzame soft skills, maar kennis blijft belangrijk.

Op de vraag welke soft skills dan relevant zijn, kwamen de volgende antwoorden:

• (wereld)Burgerschap en normen en waarden
• Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
• Empathie en intermenselijkheid
• Feedback geven en ontvangen
• Zelfkennis
• Creatief denken en innovatief vermogen
• Samenwerken en verbinden
• Resultaatgerichtheid
• Ondernemerschap

Belangrijkste eigenschappen van medewerkers

Onderzoek bij bedrijven in de zakelijke dienstverlening leert ons wat de drie belangrijkste eigenschappen zijn waarover hun medewerkers over tien jaar moeten beschikken. Hieruit bleek dat zij de komende tien jaar vooral behoefte hebben aan medewerkers die flexibel en creatief zijn (zie grafiek 1). Ook kunnen samenwerken en ondernemerschap zijn volgens de respondenten belangrijke eigenschappen. Het is opvallend hoe weinig respondenten belang hechten aan kennis als belangrijkste eigenschap bij hun medewerkers.

 

skills

(Grafiek 1.) Belangrijkste Skills van de “nieuwe” generatie medewerkers

(Bron rapport PWC, onderwijs voor de toekomstige arbeidsmarkt)